Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest SANGAZ Paweł Gawinecki z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ul. Polna 3:

2)  Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących celach:

·         Kontaktowych, które obejmują możliwość bezpośredniego porozumiewania się z klientem – osobą zamawiającą,

·         Realizacji usługi transportowej.

3)  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

4)  Państwa dane osobowe wynikające z zamówienia, będą przechowywane przez okres pięciu tygodni po wykonaniu zamówienia – w celu przeprocesowania ewentualnej reklamacji.

5)  Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem korzystania przez Państwa z oferty Sangaz. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

SANGAZ to teraz:
Sprzedaż Gazu w butlach - Gaspol
Gazy techniczne - Air Products
Balony napełnione helem i artykuły imprezowe - Partywlo.pl

 

 

ul. Polna 3
87-800 Włocławek

 

Zamawianie gazu

 

tel. +48 54 412-18-11
tel. kom. +48 500 670 680
infolinia: 19919
tel. kom. +48 795 161 995

 

Współpraca

 

Propan, Propan-Butan
tel. kom. +48 500 670 680
tel. kom. +48 505 623 729
e-mail: pawel.kwasniewski@gaspol.pl

Gazy Techniczne – Paweł Dembczyński
tel. Kom. +48 503 133 337
e-mail: dembcz@airproducts.com

 

Napełnianie balonów helem

 

tel. kom. +48 512 658 658
www.partywlo.pl

 

Właściciel - Najem nieruchomości

 

Paweł Gawinecki
tel. kom. +48 692-420-500

 

Skorzystaj z formularza

RODO

11 + 10 =